1616556575264772

FAQ

Frequently Asked Questions (Ofte stilte spørsmål)

01


Er animasjon tidkrevende for meg som kunde?

 • Tidsbruken en kunde har på et animasjonsprosjekt er svært begrenset, og det meste av tid blir brukt helt i starten av prosjektet for å kartlegge. I starten kartlegger vi kundens behov, og vil på bakgrunn av dette ta jobben videre til neste fase. Utover dette er det stort sett godkjennelse eller kommentarer til revisjoner utover i prosessen, som stort sett handler om korte tilbakemeldinger på e-post.

 • Slik vil kommunikasjonsprosessen se ut:

  1. Kartlegging
  2. Tilbakemelding på story og skript utkast fra oss
  3. Tilbakemelding på illustrasjoner
  4. Tilbakemelding på animasjon
 • På våre produksjoner er det svært lite du som kunde må stille med for egen maskin. For å komme igang er alt vi trenger av deg svar på et spørsmålsark som gir oss de retningslinjene vi behøver for å sette igang.

  Utover dette er det kun godkjennelse eller innspill på det visuelle vi søker bekreftelse på underveis i prosessen. Det er ikke uvanlig at dette begrenser seg til en tommel opp, og at prosessen da kun kjøres under din radar inntil ferdigstillelse.

  Viktig å få presisert at det er du selv som velger din grad av involvering. Dersom du selv ønsker å være mer direkte involvert, åpner vi selvsagt for en aktiv dialog i alle faser av prosjektet.

02


Jeg er usikker på om animasjon er for oss

 • En animasjon har mange spennende bruksområder. Mange bruker en animasjon i kundepresentasjoner, mens andre benytter det til opplæring ok kursing. En animasjon fungerer også utmerket til å selge og vise frem produkter og tjenester.

  Siden en animasjon har forskjellige typer stil arter, kan man også velge den stilen som passer budskapet best. Er det en fakta tung presentasjon kan motion graphic være tingen. Er det en problemstilling kan cartoon være midt i blinken. Ulike formål gir ulike stilarter.

 • Ingenting er bedre enn dette. Likevel er det kanskje slik for de fleste at det å ha mange kunder ikke er ensbetydende med at alle kundene skjønner alt man driver med. En animasjons video kan være en fin måte å knytte tettere bånd til eksisterende kunder, og fremstå som et nav av relevant informasjon de kan snu seg til dersom de er på jakt etter informasjon.

  Det skader heller aldri  å fylle på med nye kunder, da de aller fleste av oss mister en kunde eller to i løpet av et år. Å være føre var er bedre enn etter snar 😉

03

Om vi sier budsjettet tar dere bedre betalt

 • Når man jobber etter budsjetter så jobber man på en litt annen måte enn i tilfeller der en kjent vare har en kjent pris.

  På Web design, animsjon, ekte video og andre typer produkter som skapes for hånd er det ofte budsjettet som avgjør den totale prisen.

  Eksempel: Dersom du har 10 000,- til rådighet så vil du naturligvis få en annen type video enn om du har 100 000,- til rådighet

  Det er derfor ikke sånn at “du kunne fått det billigere om du hadde prutet” når man jobber med disse produktene. Vi gjør maksimalt ut av det budsjettet vi har til rådighet, og vil presentere løsninger som rettferdiggjør prisen. Derfor skal man ikke være så redd for å oppgi et røffly budsjett, det kan faktisk være med på å spare alle for tid å gå rett på sak med det man har å jobbe med.

 • I forhold til animasjonsfilm så kan vi enkelt dele videoen inn i sekunds pris. Vi går ofte ut ifra 30 og 60 sekunder, og priser ofte veldig likt i forhold til dette. Utover de sekundene har vi også en flat sekunds pris som vi bruker dersom du som kunde har ønsker som forlenger videoen fra det opprinnelige anslaget. Dette sikrer en forutsigbar prising for deg som kunde, med null overraskelser.

  På enkelte jobber kan det derimot være vanskeligere å si at noe koster “så og så” mye. På en reklamefilm har man kanskje scene, skuespillere, logistikk etc som er med på å fordyre prosessen ved endringer. Derfor jobber man i slike tilfeller ofte på budsjett, der man av erfaring tar høyde for enkelte saker som man ikke trenger å ta høyde for på en dataproduksjon.

04

Hvordan foregår betalingen hos iTarget?

 • iTarget har en fleksibel og god betalingsplan på sine jobber. Vanligvis så faktureres 40% av jobben ved oppstart og 60% ved siste godkjente korrektur. Dersom det av ulike årsaker trekker ut hos kunde faktureres de siste 70% uavhengig av om jobben er fullført eller ikke, og jobben ferdigstilles i henhold til avtale når kunden er klar for å fortsette.

  iTarget har generelt sett 7 dagers frist, men tilbyr fleksibilitet oppad til 14 dager. Første innbetaling har umiddelbart forfall.

 • Generelt sett åpner vi for rask og effektiv fakturering i tråd med fremdriften i jobben.

 • Ja, vi selger også til Enkeltpersons foretak. I slike tilfeller åpner vi for forhåndsbetaling.

05

Hvordan bestiller man produkter hos iTarget?

 • Bestilling hos oss er veldig enkelt. Bli med til denne linken, så ser du vårt bestillingsskjema.

 • Jmf kjøpsloven er alle kjøp gjort gjennom bedrift bindende. Det er derfor ikke mulig å kansellere en bestilling. Dersom man mot formodning skulle trekke seg fra prosjektet vil man bli fakturert etter arbeid utført uavhengig av om prosjektet er ferdigstilt eller ei.

iTarget gir deg

Animasjon – Reklamevideo – Interaktiv video – Webdesign – Markedsføring – Profilartikler

VI ER DIN

TOTALLEVERANDØR

iTARGET AS – Kundeservice og salg

Åpningstider : Alltid åpent
Adresse : Nyhavn 8, 5042 BERGEN
Telefon : 412 85 149